महाराष्ट्र शेळीपालन योजना आवश्यक पात्रता

 • अल्पभूधारक आणि अल्पभूधारक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
 • तुम्ही शेळी पालन अनुदान योजनेंतर्गत इतर कोणतेही कर्ज घेतले असले तरीही तुम्ही योजनेसाठी पात्र आहात.
 • असे सर्व शेतकरी ज्यांची स्वतःची जमीन नाही ते या योजनेसाठी पात्र आहेत.
 • या योजनेचा लाभ फक्त महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांनाच मिळणार आहे.
 • राज्यातील शेतकरी इतर प्रकारच्या नागरी योजनांसाठी पात्र असतील.
 • अर्ज करण्यासाठी, तुम्हाला अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन अर्ज करावा लागेल.

आवश्यक कागदपत्रे

 • आधार कार्ड
 • पत्त्याचा पुरावा
 • शेळीपालन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
 • अर्जदाराचा फोटो
 • पॅन कार्ड
 • जात प्रमाणपत्र
 • बँक खाते