योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील नागरिकांना नवीन रोजगार उपलब्ध होणार आहे

अल्पभूधारक आणि अल्पभूधारक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात

तुम्ही शेळी पालन अनुदान योजनेंतर्गत इतर कोणतेही कर्ज घेतले असले तरीही तुम्ही योजनेसाठी पात्र आहात.

–असे सर्व शेतकरी ज्यांची स्वतःची जमीन नाही ते या योजनेसाठी पात्र आहेत – या योजनेचा लाभ फक्त महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांनाच मिळणार आहे.

–– राज्यातील शेतकरी इतर प्रकारच्या नागरी योजनांसाठी पात्र असतील. अर्ज करण्यासाठी, तुम्हाला अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन अर्ज करावा लागेल

आवश्यक कागदपत्रे – आधार कार्ड – पत्त्याचा पुरावा – शेळीपालन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र – अर्जदाराचा फोटो – पॅन कार्ड – जात प्रमाणपत्र – बँक खाते